Почетна ЗАВРШНИ ИСПИТ УПИС 2017 Завршни испит 2017 Завршни испит 2017. - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА
Завршни испит 2017. - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА Штампа Ел. пошта
уторак, 16 мај 2017 13:32

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА

-        упис ученика у средње школе 2017. • До 30. маја 2017. године (уторак ) ученици VIII разреда,  јавиће се у матичну школу  и код секретара школе предати белу фасциклу у коју ће ставити:

-  пријаву за полагање завршног испита са потписом разредног старешине и потписом родитеља или старатеља (пријаве ћете добити од разредних старешина);

До 30.маја 2017. године (уторак) предати и оригинал извод из матичне књиге рођених (може и старији од шест месеци);

 

 • Лекарска уверења ћете добити прегледом у амбуланти у Сочаници  код педијатра понедељком  или четвртком, почев од 08:00 часова;

Такође лекарска уверења можете добити и у Дому здравља у Лепосавићу у педијатријској служби;

УПОЗОРЕЊЕ: Да би сте извадили лекарска уверења, морате са собом понети здравствену књижицу и новац;

- лекарска уверења извадити најкасније до 24. јуна 2017. године и предати их уз листу жеља; Лекарско уверење је потребно само за оне образовне профиле за које је то у конкурсу за упис у средње школе тачно наведено;

 • Подела сведочанстава и ђачких књижица ће се обавити 13.06.2017. године (уторак) у 13,00 часова у основној школи. Ђачке књижице ћете  преузети тога дана, а сведочанства ћете прегледати и потписати код разредног старешине и иста оставити код разредног старешине, где ће их Уписна комисија основне школе разврстати по Вашим фасциклама уз осталу документацију за упис у средње школе;

 

 • Ученици који су носиоци дипломе „Вук Караџић“ уз осталу документацију ће приложити и ову диплому (јер када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у четворогодишњу и трогодишњу школу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају кандидати који су носиоци дипломе „Вук Караџић“);

 

 • Полагање завршног испита из СРПСКОГ ЈЕЗИКА одржаће се 14. јуна 2017. године од 9:00 часова до 11:00 часова (ученици који полажу завршни испит дужни су да испред матичне школе , тога дана буду најкасније до 8:15 часова). Са собом понети ђачку књижицу са сликом оверену, обичну, тј. графитну оловку, хемијску оловку и гумицу);

 

 • Полагање завршног испита из МАТЕМАТИКЕ одржаће се 15. јуна 2017. године од 9:00 часова до 11:00 часова (такође и овог дана ученици који полажу завршни испит дужни су да испред матичне школе, тога дана буду најкасније до 8:30 часова). Такође, са собом понети ђачку књижицу са сликом оверену, обичну, тј. графитну оловку, хемијску оловку, гумицу, шестар, троугао и лењир).

 

 • Полагање завршног испита – решавање КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА одржаће се 16. јуна 2017. године од 9:00 часова до 11:00 часова (ученици који полажу завршни испит дужни су да испред матичне школе, тога дана буду најкасније до 8:30 часова). Са собом понети ђачку књижицу са сликом оверену, обичну, тј. графитну оловку, хемијску оловку и гумицу);

 

 • При полагању решавању тестова из математике, српског језика и комбинованог теста никако не смете носити дигитроне или мобилне телефоне).

УПОЗОРЕЊЕ: На вашим ђачким књижицама на првој страни су исписане ваше шифре које ће вам бити потребне за полагање завршног испита,

 

 • Основна школа у којој сте полагали завршни испит објавиће ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ завршног испита најкасније 18. јуна 2017. године до 8:00 часова;

 

 • Уколико кандидат није задовољан оцењивањем његових радова, или да постоје грешке у бодовању, може уложити жалбу Уписној комисији основне школе,19. јуна 2017. године у периоду од 8,00 до 16,00 часова. Уписна комисија основне школе ће размотрити жалбу и истог дана донети решење по жалбама (жалбу подноси родитељ, односно старатељ кандидата);

 

 • Уколико је кандидат незадовољан решењем Уписне комисије основне школе може поднети приговор Окружној уписној комисији на резултате завршног испита. Подношење жалбе  и издавање решења о жалби обавиће се 20. јуна 2017. године у периоду од 8,00 до 16,00 часова. (право жалбе окружној уписној комисији имају само они кандидати који су претходно уложили жалбу  уписној комисији основне школе);

 

 • Објављивање КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА завршног испита обавиће се најкасније до 23. јуна 2017. године до 8:00 часова;

 

 • Ученици који уписују трогодишњу и четворогодишњу школу подносе матичној основној школи ЛИСТУ СА ЖЕЉАМА (образац из конкурса) и попуњавају је у матичној основној школи, где имају право да писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање. Листу жеља ће те попуњавати уз присуство родитеља (јер на тим листама мора да стоји потпис родитеља), разредних старешина и уписне комисије основне школе, 24. и 25. јуна 2017. године у периоду од 8,00 до 15,00 часова.

УПОЗОРЕЊЕ: Листу жеља ћете предати матичној школи, и ученици који уписују и трогодишњу и четворогодишњу школу;

 

 • 29. јуна 2017. године до 12:00 часова у матичној основној школи објављују се листа жеља ученика за упис у I разред средње школе;

Ученици проверавају тачност листе жеља;

Ученици подносе жалбе на објављене листе жеља за упис у први разред средњих школа;

 

 • Објављивање ЗВАНИЧНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА за упис у средње школе је 30. јуна 2017. године до 12,00 часова;

 • КОНАЧНИ РАСПОРЕД УЧЕНИКА по средњим школама и образовним профилима, објављује матична основна школа 03. јула 2017. године од 8,00 часова;

 

 • Ученици  који су распоређени (примљени) у средње школе подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени и пријаву из конкурса 04. и 05. јула 2017. године у периоду од 8:00 до 15:00 часова – ПРВИ УПИСНИ КРУГ;

 

 • Матичне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 03. јула 2017. године до 20:00 часова;

 

 • Нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају слободних места 04. јула 2017. године у периоду од 9:00 до 13:00 часова;

 

 • 7. јула 2017. године до 8,00 часова објављују се подаци о коначном распореду ученика по школама. Упис ових ученика обавиће се 07. јула 2017. године у периоду од 8:00 до 15:00 часова – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ.

 

 

 

 

 

Директор школе

_________________________________                          16. мај 2017.  године

Драган Радовановић , дипл. инж. маш.


 
 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian