Почетна ЗАВРШНИ ИСПИТ УПИС 2012 Завршни испит 2012 Упутства за завршни испит !!!!
Упутства за завршни испит !!!! ПДФ Штампа Ел. пошта
петак, 15 јун 2012 06:17


УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ


 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
 • Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, а другог математикa;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Испит оба дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова оба дана одржавања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
 • Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
 • Након објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)


 

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
 • Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, а другог математикa;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Ученици треба да дођу у школу у 9:15 часова оба дана полагања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника;
 • Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита;
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 9:00 часова на дан полагања;
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита;
 • Након објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Моле се родитељи, односно старатељи да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита и
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

 

  

УПУТСТВО ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ


Одељењске старешине имају обавезу да:

 • Благовремено упознају ученике и родитеље, односно старатеље са начином спровођења завршног испита, правима и обавезама ученика, правилима понашања и другим питањима значајним за завршни испит;
 • Благовремено унесу оцене осмог разреда у матичну књигу;
 • Провере личне податке и оцене из шестог, седмог и осмог разреда када листе са овим подацима буду враћене школама из централне базе;
 • Благовремено доставе евентуалне исправке школској комисији;
 • Обавесте ученике да је за одређене образовне профиле потребно одговарајуће лекарско уверење;
 • Провере да ли су окружној комисији пријављени близанци, ученици са здравственим проблемима, ученици који су седми или осми разред завршили у иностранству и ученици који наставу похађају по ИОП-у у складу са Смерницама за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка (Прилог 11);
 • Провере да ли сви ученици имају оверену фотографију у ђачкој књижици и уписан идентификациони број ученика испод фотографије;
 • Благовремено, и више пута, подсете ученике да на испит понесу своје ђачке књижице и потребан прибор (за српски, односно матерњи језик – графитну и плаву хемијску оловку и гумицу; за математику – графитну и плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар);
 • У дане полагања испита буду испред школе у 9:00 часова, окупе ученике и провере да ли су понели ђачке књижице и сав потребан прибор. Одељењске старешине не могу улазити у школу за време тестирања;
 • У време предаје и провере листи жеља буду у просторијама школе од 8:00 до 15:00 часова како би помогли ученицима и родитељима, односно старатељима у попуњавању листа жеља. Одељењске старешине треба да провере да ли су листе жеља тачно попуњене (обраћајући посебну пажњу на шифру образовног профила) и да ли су потписане од стране родитеља, односно старатеља и да их проследе на потпис председнику школске комисије. 
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер