Почетна Downloads Закони и прописи
Закони и прописи
Приказ # 
1   Link   НОВО - Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017.)
899
2   Link   НОВО - Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број 55/2013 и 101/2017.)
899
3   Link   Стручно упутство о начину израде школске документације PDF
1328
4   Link   Табеларни календар рада за школску 2014/2015. годину JPG
1323
5   Link   Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)
1415
6   Link   Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
1403
7   Link   Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012)
1431
8   Link   Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - НОВО 2013. -PDF-
1457
9   Link   SURS - Каталог стручног усавршавања 2012-2014
2207
10   Link   Наставни план за први циклус основног образовања
1446
11   Link   Наставни план за други циклус основног образовања
1487
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер