Почетна
Закони и прописи
Приказ # 
# Линк Погодака
1   Link   НОВО - Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017.)
161
2   Link   НОВО - Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број 55/2013 и 101/2017.)
158
3   Link   Стручно упутство о начину израде школске документације PDF
583
4   Link   Табеларни календар рада за школску 2014/2015. годину JPG
635
5   Link   Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013)
745
6   Link   Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
728
7   Link   Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012)
731
8   Link   Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - НОВО 2013. -PDF-
744
9   Link   SURS - Каталог стручног усавршавања 2012-2014
755
10   Link   Наставни план за први циклус основног образовања
758
11   Link   Наставни план за други циклус основног образовања
757
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian