Почетна ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА
Приказ # 
1 Годишњи план рада школе 2010-2011.PDF 2348
2 Школски програм за школску 2010-2011. PDF 2315
3 Извештај о раду школе за школску 2009-2010. PDF 2227
4 Структура 40-то часовне радне недеље за 2010-2011. PDF 1939
5 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину WORD 1962
6 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину PDF 1882
7 Презентација школе PowerPoint 1974
8 Презентација Свети Сава 2011 - Power Point 2172
9 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 2692
10 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 2688
11 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012) 2661
12 Табеларни календар рада за школску 2013/2014. годину JPG 1751
13 Правилник и пропозиције за такмичење из ТИО 2013-14 1472
14 Мој портфолио - PDF 1504
15 Мој портфолио - DOCX 1580
16 Правилник о стручном усавршавању 2014 1337
17 Извод из правилника о стручном усавршавању 1286
18 Табеларни календар рада за школску 2015/2016. годину JPG 1290
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер