Почетна ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА
Приказ # 
1 Годишњи план рада школе 2010-2011.PDF 1791
2 Школски програм за школску 2010-2011. PDF 1760
3 Извештај о раду школе за школску 2009-2010. PDF 1726
4 Структура 40-то часовне радне недеље за 2010-2011. PDF 1436
5 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину WORD 1372
6 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину PDF 1371
7 Презентација школе PowerPoint 1460
8 Презентација Свети Сава 2011 - Power Point 1534
9 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 1905
10 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 1869
11 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012) 1827
12 Табеларни календар рада за школску 2013/2014. годину JPG 1256
13 Правилник и пропозиције за такмичење из ТИО 2013-14 1003
14 Мој портфолио - PDF 1023
15 Мој портфолио - DOCX 1025
16 Правилник о стручном усавршавању 2014 834
17 Извод из правилника о стручном усавршавању 797
18 Табеларни календар рада за школску 2015/2016. годину JPG 814
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер