Почетна ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА
Приказ # 
1 Годишњи план рада школе 2010-2011.PDF 1584
2 Школски програм за школску 2010-2011. PDF 1548
3 Извештај о раду школе за школску 2009-2010. PDF 1537
4 Структура 40-то часовне радне недеље за 2010-2011. PDF 1277
5 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину WORD 1221
6 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину PDF 1217
7 Презентација школе PowerPoint 1290
8 Презентација Свети Сава 2011 - Power Point 1345
9 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 1652
10 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 1618
11 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012) 1574
12 Табеларни календар рада за школску 2013/2014. годину JPG 1095
13 Правилник и пропозиције за такмичење из ТИО 2013-14 841
14 Мој портфолио - PDF 866
15 Мој портфолио - DOCX 872
16 Правилник о стручном усавршавању 2014 676
17 Извод из правилника о стручном усавршавању 634
18 Табеларни календар рада за школску 2015/2016. годину JPG 632
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер