Почетна ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА
Приказ # 
1 Годишњи план рада школе 2010-2011.PDF 989
2 Школски програм за школску 2010-2011. PDF 934
3 Извештај о раду школе за школску 2009-2010. PDF 915
4 Структура 40-то часовне радне недеље за 2010-2011. PDF 929
5 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину WORD 876
6 Табеларни календар рада за 2010-2011. годину PDF 872
7 Презентација школе PowerPoint 899
8 Презентација Свети Сава 2011 - Power Point 972
9 Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) 1074
10 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 1047
11 Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011 и 1/2012) 1006
12 Табеларни календар рада за школску 2013/2014. годину JPG 682
13 Правилник и пропозиције за такмичење из ТИО 2013-14 487
14 Мој портфолио - PDF 505
15 Мој портфолио - DOCX 488
16 Правилник о стручном усавршавању 2014 305
17 Извод из правилника о стручном усавршавању 275
18 Табеларни календар рада за школску 2015/2016. годину JPG 256
 

Језик

Serbian English French German Italian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер